Basisschool Antonius
Anemonenstraat 1
2431 XB Noorden

T. 0172-408257
M. 06-57225942
E. info@antoniusrkbs.nl
Medezeggenschapsraad
 
 

De MR is er om de belangen van ouders, kinderen en personeel van de Antoniusschool te behartigen.

In het schooljaar 2017-2018 vertegenwoordigen Hans Pietersen, Marlous Donker en Mieke Spaargaren de MR. Maaike Stok, Marit Wisseloo en Ingrid Arrachart vertegenwoordigen de MR namens het personeel.


We hebben een
werkplan opgesteld, waarin we o.a. onze jaarplanning, doelen en  taakverdeling beschrijven.

In het jaarverslag van 2017-2018 leest u wat er in dat schooljaar in de MR aan bod is geweest.

Heeft u vragen en/ of opmerkingen voor of over de MR, stel deze dan gerust. Benader één van de leden van de MR of stuur een e-mail naar mr@antoniusrkbs.nl