Basisschool Antonius

Informatie over de units

Op de Antonius werken we met 3 units.....

Unit 1:

Unit 2:
In Unit 2 zijn in het schooljaar 2020-2021 twee groepen: groep 4 en groep 5. In groep 4 zijn de leerkrachten Tinie Bon en  Marnelle Hoogerwerf. In groep 5 zijn Myrna Willers en juf Marnelle Hoogerwerf de leerkracht.
De kinderen van de groepen spelen in de kleine pauze tegelijk buiten.

Er is in de groepen afstemming over de werkwijze en er ​is regelmatig overleg over de leerlingen. Bij handvaardigheid zijn de groepen door elkaar, zodat de kinderen met anderen dan de eigen klasgenoten leren samenwerken.

Met rekenen werken we volgens de doelen van de methode. De kinderen krijgen instructie en maken de  verwerking op Snappet (verwerkingssoftware op een chromebook). Daarbij kunnen ze makkelijk zelf zien aan welke doelen ze nog kunnen werken.

​Bij spelling maken we gebruik van de methode Staal. Hierbij worden de categorieën aangeleerd met pictogrammen, een korte tekst en bewegingen. Elke dag wordt een dictee gemaakt en uitgebreid besproken. 

Daarnaast maken kinderen kennis met de wereld om hen heen door o.a. te werken met de methode Da Vinci. Dit schooljaar hebben we de periode van het ontstaan van de wereld en het leven op aarde tot aan de eerste mens besproken. 

Unit 3:

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline