Basisschool Antonius

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders van onze school. Ouders/verzorgers worden bij inschrijving van hun kind op basisschool "Antonius" automatisch lid van de Oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en organiseert samen met het Team allerlei activiteiten zoals o.a.:

Kerst
Sinterklaas
Paasviering
Schoolreisjes en excursies


Ook regelen wij de schoonmaakavonden.

Het bestuur van de Oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.
De vergaderdata en agenda wordt vermeld in de nieuwsbrief.
Verder organiseert zij 1 keer per schooljaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.
Voor het organiseren van de activiteiten vraagt de Oudervereniging aan haar leden een bijdrage, te weten de ouderbijdrage.

Het bestuur van de Oudervereniging (2023-2024) bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Mariëlle Tersteeg
Secretaris: Bianca Veenhof
Penningmeester: Chantal boers

Leden en tevens groepsouder:
Groep 1/2: Louisa van Klaren
Groep 2/3: Hanneke van Arkel en Carla Lelieveld
Groep 4/5a: Kim Hesselink
Groep 4/5b: Marieke Kalshoven
Groep 6/7:  Bianca Veenhof en Jessica Vianen
Groep 8: Mariëlle Tersteeg, Mariska Wens 

Groepsouder:
Groep 4/5 a: Ancora Onderwater
Groep 4/5b: Sanne Ooms
Groep 7/8: Tamara Aartman


Heeft u vragen en/of opmerkingen voor of over de Oudervereniging, stel deze dan gerust. Benader één van de leden van de Oudervereniging of stuur een e-mail naar ov.antonius@wijdevenen.nl

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline