Basisschool Antonius

Buitenschoolse Opvang

Kinderdagverblijf Polderpret verzorgt voor de Antoniusschool de buitenschoolse opvang voor de kinderen vanuit Noorden en Woerdense Verlaat. De doelstelling van onze BSO is om er voor te zorgen dat alle kinderen opgevangen worden in een knusse sfeer waarbij de nadruk zal liggen op gezelligheid, respecteren van de eigenheid van individuen, eigen initiatieven, spelenderwijs leren en zelfstandigheid van kinderen.

Kinderen die naar de basisschool gaan kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van groep één tot en met acht van het basisonderwijs. Zij kunnen na schooltijd en in vakanties bij ons terecht. Op woensdag is de BSO gesloten, de kinderen kunnen dan opgevangen worden op onze Bso in Nieuwkoop.

De dagelijkse leiding is in handen van gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De medewerkers zijn breed opgeleid waardoor zij een een dergelijk ruim mogelijk aanbod van activiteiten aanbieden. Bij de jongere kinderen richten we ons meer op spel en wordt de ruimte in hoeken ingedeeld. Bij de oudere kinderen zijn we meer bezig met de zelfstandigheid van het kind. De interesses worden bij oudere kinderen specifieker en maken dat het kind voor een langere periode gericht met iets bezig wil zijn. De kinderen zijn goed in staat aan te geven hoe zij de tijd in de BSO willen invullen. Het aanbod van activiteiten wordt daarom voor een groot deel door de kinderen zelf bepaald.

Aanmelden
Wanneer u wilt dat uw kind op 4 jarige leeftijd naar de BSO van Polderpret gaat is het verstandig uw kind hier op tijd voor op te geven. Wij willen het advies meegeven kinderen minimaal 1 jaar voordat ze 4 jaar worden op te geven. Inschrijven gebeurt via een aanmeldingsformulier. Voor meer informatie kunt u bellen naar Hanriëtte Brouwer of Astrid Leune; telefoonnummer 0172-523618 of mailen naar info@kdvpolderpret.nl en kijken op www.kdvpolderpret.nl. Via de website kunt u kind(eren) digitaal aanmelden.

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline